Thursday, July 29, 2010

ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္ လမ္းမွန္လမ္းေျဖာင့္ - စိုးျမင့္သိန္း


NORTHERN STAR ႏုိင္ငံေရးစာေပ ေရးေဖာ္တစ္ေယာက္ ဆရာေမာင္စူးစမ္းအိမ္ကို ေရာက္သြားသည္။ ေထြရာေလးပါး ေျပာၾကားရင္း မိတ္ေဆြက ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး ကိစၥအ၀၀ကို (အရပ္ဘက္-တပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး အပါအ၀င္) ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးေခါင္းေဆာင္ ေပၚဖို႔လိုမယ္ထင္တယ္ဟု ေဆြးေႏြးရာ ေမာင္စူးစမ္းက လံုး၀ ပယ္ခ်လိုက္ၿပီး "ဒီမယ္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ စကားလာေျပာရင္ အုိင္ဒီးလ္ (စံျပပုဂၢိဳလ္၊ သူရဲေကာင္း)နဲ႔ လာမေျပာနဲ႔၊ ကၽြန္ေတာ္ လက္မခံဘူး၊ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ဟာ လမ္းၫႊန္ဒီမိုကေရစီ Guided Democracy ၊ တပ္မေတာ္ပါ၀င္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအတုိင္းသာ စခန္းသြားရမယ္၊ ဒီလမ္းေၾကာင္းပဲ ရွိတယ္" ဟု ျပတ္သားစြာ တံု႔ျပန္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ မၾကာမီ ျမန္မာပို႔စ္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၀ တြင္ "ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လႊတ္ေတာ္လမ္း ျပန္ေျဖာင့္ျခင္းေလာ" ေဆာင္းပါးကို ေရးသားလာပါသည္။ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးဒႆန၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္တို႔ အစြဲလမ္းကင္းစြာ၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်စြာရွိဖို႔ကို "စံ" ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ယင္းကို တရားမွ်တသည္ဟုလည္း သတ္မွတ္သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳးမွ သန္႔ရွင္းေသာရလဒ္ ထြက္မည္။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္ေတြကေတာ့ အုပ္စုိးသူေစတနာကို အေျခခံ "စံ" ဟု မွတ္ယူၿပီး အုပ္စိုးသူက ေစတနာမွန္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တမည္ဟု ဆိုၾကသည္။

သို႔ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မဲဆႏၵရွင္ဘက္မွၾကည့္ေသာ ႐ႈေထာင့္၊ အုပ္စိုးသူ၏ ေစတနာဘက္မွၾကည့္ေသာ ႐ႈေထာင့္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထိုအထဲ ၀င္ၿပိဳင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၏ ႐ႈေထာင့္ကို ေပါင္းထည့္လွ်ငက္ သံုးမ်ိဳးျဖစ္သြားမည္။ ႐ႈေထာင့္သံုးမ်ိဳးလံုးတြင္ တူညီခ်က္တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ ၎မွာ ျပည္သူ႔သေဘာထားအျမင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔သေဘာထားအျမင္ကို အကဲျဖတ္လွ်င္ေတာ့ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိေနသည္။ ယင္းသည္ အေရးႀကီး။

၂၈ မ်ိဳး
တကယ္ေတာ့ ျပည္သူ႔သေဘာထား အျမင္ဆိုသည္ကို အေၾကာင္း/အက်ိဳး ဆက္စပ္ဆင္ျခင္လွ်င္ အကဲျဖတ္ရလြယ္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ခံစားမႈ (အီမိုးရွင္း)မွာ အေျခစိုက္ေနလွ်င္ ယင္းျပည္သူ႔သေဘာထားသည္ တည္ၿငိမ္မည္မဟုတ္။ လႈပ္ရွားေဘာင္ဘင္ခတ္ေနမည္။ ယခင္က ျပည္သူ႔သေဘာထား ဆင္ျခင္တံုတရားမ်ား ဂုဏ္ယူႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔လို အင္ေဖာ္ေမးရွင္း အျပည့္အ၀ရႏိုင္ေသာ အေနအထားမွာပင္ ျပည္သူ႔သေဘာထား အျမင္ဆိုသည္မ်ား ဆင္ျခင္တံုတရား ကင္းလြတ္ေနသည္ကို ေတြ႔ၾကရသည္။ ဘာေၾကာင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကို လက္လႊတ္လိုက္ရတာလဲ။ ခံစားမႈ အီမိုးရွင္းအေပၚ အေျခစိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးကို ၾကည့္ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္ၾကသည္။ အီမိုးရွင္း ၂၈ မ်ိဳးထိရွိေၾကာင္း ပညာရွင္တို႔က ခြဲျခမ္းျပသည္။ သိပၸံသုေတသန လုပ္နည္းလုပ္ထံုးျဖင့္။ (အဆိုပါ အီမိုးရွင္းမ်ား ေစာေစာက မိတ္ေဆြ၏ အျမင္အပါအ၀င္ကို ဆရာေမာင္စူးစမ္းက လံုး၀ပယ္သည္။)

လမ္းျပန္ေျဖာင့္ျခင္းေလာ
ျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရးက အီမိုးရွင္းအေပၚ အေျခစိုက္ခဲ့ၾကလို႔ အမွားေတြၾကားမွာ ေခတ္ၿပိဳင္သမုိင္းက သက္ေသျပၿပီးျဖစ္သည္။ အီမိုးရွင္း (ဆိုၾကပါစို႔ ေဒါသေမာဟေနာက္ လိုက္ခဲ့ၾကလို႔) ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သည္ အစီအစဥ္ စနစ္တက် မသြားဘဲ ျပတ္ေတာက္ေကာက္ေကြ႔ ေရွာ့ခ္ေတြျဖစ္၊ မီးေတြပြင့္ Non-Linear ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ေတြ ကုန္လင့္ၾကာျမင့္ေမ်ာေမာ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

ယခု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စနစ္တက် ျပ႒ာန္းၿပီးၿပီ။ Road Map လမ္းၫႊန္ေျမပံု ဆြဲထားတဲ့အတုိင္း သြားေနၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကို အျပတ္အေတာက္ အေကာက္အေကြ႔တို႔ ကင္းစင္ေအာင္ ျပန္၍ ေျဖာင့္မတ္ေပးျခင္းေလာဟု စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာ၏။ အေျဖကို ခ်က္ခ်င္း ယတိျပတ္ ေျပာခ်လို႔ေတာ့ ေစာေသး၏။ အေကာင္းဘက္ကေတာ့ ေမွ်ာ္ရ၏။ ခန္႔မွန္းရတာ ခက္ေတာ့ ခက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏို္င္ငံေရးသည္ ျဖစ္ႏုိ္င္ေျခဆုိင္ရာ အတတ္ပညာဟု အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။ Ref: Political Brain by Drew Westen ဟု ေမာင္စူးစမ္းက တင္ျပလိုက္သည္။

လာမည့္ ျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ၌ လူထုပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ရွိမည္၊ ၀ါဒသေဘာတရားေရးရာ အိုင္ဒီယာအခ်ိဳ႕ ေပၚလာမည္၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ေပၚလာမည္ (လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ပါ၀င္မႈ စသည္ျဖင့္...) တပ္မေတာ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းသည္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းသည္လည္း ျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ၏ အပိုင္းတစ္ပိုင္း မလြဲမေသြ ျဖစ္ေနၿပီ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေနရာရလာျခင္းသည္လည္း ျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္ ျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းမႈလို ကိစၥမ်ိဳးေတြ အဆံုးသတ္ေစလို၍ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးထဲ တရား၀င္ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

မည္သို႔ရွိေစ-
(၁) မဲေပးျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီကို ကာကြယ္ရာေရာက္၏။
(၂) ဒီမိုကေရစီတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔ လိုအပ္သည္။
(၃) ဒီမိုကေရစီ အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားသည္ တန္ဖိုးႀကီးလွစြာ၏။
(၄) ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ ေရွ႕ေျပးလွပ သေကၤတျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္မ်ားကိုေတာ့ မည္သူမွ မျငင္းႏိုင္ဟု စာေရးသူမွ ယူဆသည္။

No comments:

Post a Comment

 
Web Statistics