Wednesday, September 05, 2012

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေၾကာင္း ေျပာၾကရေအာင္ (၂)ျမန္မာ့ေသြးမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္ ေရးသားတင္ျပ ခဲ့သည္မ်ားကို စိတ္၀င္တစား ရွိၾကသည္ဟု သိရသည့္အတြက္ ၀မ္းသာမိပါသည္။ လိုလိုလားလားႏွင့္ ဆက္ေရးပါဦးဟု တိုက္တြန္းသူမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ စိတ္ပူပန္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ေရးသားခဲ့ရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ အားေပးစကားမ်ား ၾကားရသည့္အတြက္ အားတက္ရပါသည္၊ ခြန္အားျဖစ္ရပါသည္။ စိတ္ပူပန္သည္ ဆိုသည္က အျခားမဟုတ္ပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အထြတ္အထိပ္ လမ္းျပၾကယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မည္သည့္ဥပေဒပင္ျဖစ္ေစ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ျခင္းငွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳသည့္ ေဘာင္အတြင္းကသာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၾကရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႀကီးျမတ္လွသည့္ ဥပေဒတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ ေရးသားတင္ျပရာတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊ အမွားအယြင္းမ်ား ျဖစ္သြားမည္ကို အင္မတန္ စိုးရိမ္ပါသည္။ ဥပေဒပညာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ိဳးကိုမွ် ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ ရရွိထားျခင္း မရွိေၾကာင္းကို ဦးစြာ၀န္ခံလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပဒကိုမူ အေခါက္ေခါက္အခါခါ ဖတ္႐ႈေလ့လာ၊ ဆင္ျခင္သံုးသပ္၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား (မိမိအထြာျဖင့္မိမိ) သည္ကိုေတာ့ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ဆို၀ံ့ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒစာအုပ္ကို တစ္ေခါက္၊ ႏွစ္ေခါက္ဖတ္ၿပီး ေျပာဆိုေရးသားေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ သိေစအပ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားတင္ျပခဲ့သမွ်သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပုဒ္မဘယ္ႏွခုပါသည္၊ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္က အေျခခံဥပေဒ စတင္အသက္၀င္သည္၊ အခန္းဘယ္ႏွခုပါသည္၊ စသည္တို႔သည္ ထူးထူးျခားျခား အခ်က္အလက္မ်ား မဟုတ္ၾကေသးပါ။ အေျခခံဥပေဒကို စနစ္တက် ဖတ္ၿပီးသည့္သူတိုင္း သိရွိၿပီးသည့္ သူသိငါသိ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္လည္း ထိုမွ်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသားတင္ျပခ်င္႐ံု သက္သက္ျဖင့္ ဤပို႔စ္မ်ားကို ေရးသားျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္းကို စာဖတ္သူမ်ားအား သိေစအပ္ပါသည္။ ယခုအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သိထားၿပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း သိသင့္သိအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည့္အတြက္ ဦးစြာပထမ ေရးသားတင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံအခ်က္မ်ားကိုပင္ သိရွိျခင္း မရွိပါဘဲ ဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရမ်ား၊ သေဘာတရားမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ဆုိလွ်င္ သဘာ၀မက်ဟု စဥ္းစားမိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ငါတို႔အေျခခံဥပေဒမွာ အခန္းဘယ္ေလာက္ရွိတယ္၊ ပုဒ္မဘယ္ေလာက္ရွိတယ္၊ ဘယ္အခန္းက ဘာအေၾကာင္းအရာ စသည္ေတြကိုျဖင့္ စာဖတ္သူတိုင္း သိရွိသြားႏုိင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ စိတ္ေစတနာေၾကာင့္ ေရးသားတင္ျပေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ေရးသားသည္ထက္ နည္းနည္းခ်င္းကို ေရးသားတင္ျပသည္က ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါသည္။ အဆင္သင့္ ေရးသားၿပီးသည္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွားအယြင္း နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစလိုသည့္အတြက္ အခ်ိန္ယူ၍ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း၊ သံသယျဖစ္မိပါက အေျခခံဥပေဒကို တစ္ေခါက္ျပန္ဖတ္ျခင္း စသည္တို႔ ျပဳလုပ္ေနရသည့္အတြက္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင့္ဆုိင္းဖတ္႐ႈေပးၾကပါရန္လည္း ေတာင္းပန္လိုပါသည္။

ယခင္ပို႔စ္မ်ားတြင္ ေရးသားတင္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ကၽြန္ေတာ္၏ပို႔စ္မ်ားတြင္ မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္ေနသည္မ်ား၊ လြဲမွားေနသည္မ်ား ရွိပါမူ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္သာမက အျခားေသာ စာဖတ္သူမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ပါ ရည္ေမွ်ာ္ၿပီး အျမန္ဆံုး ေထာက္ျပေ၀ဖန္ ၾကေစလိုပါသည္။ မွားယြင္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


အထက္ပါဇယားကိုၾကည့္လွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ သူ႔အေၾကာင္းအရာႏွင့္သူ ခြဲျခားျပ႒ာန္းထားသည္ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ ဥပေဒျပဳၾကသည္ကို သိလိုလွ်င္ အခန္း (၄) ကို ဖတ္႐ႈေလ့လာရမည္၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားခြင့္ရွိသည္၊ မည္သည့္တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ကို သိရွိလိုလွ်င္ အခန္း (၈) ကို ဖတ္႐ႈေလ့လာရေပမည္။ မၾကာေသးမီက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ရာတြင္ မည္သူမွ် မနစ္နာေစရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂) ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳခဲ့သည္ကို စာဖတ္သူမ်ား မွတ္မိၾကလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ သမၼတႀကီးက မည္သို႔ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းသည္ကို စာဖတ္သူမ်ား ျမင္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

အခန္း (၁) မွ အခန္း (၁၅) သည္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထူးျခားသည္က ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ထူးျခားခ်က္ဟုလည္း ဆိုရမည္ထင္ပါသည္။

ဇယား (၄) သည္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ က်မ္းသစၥာဆိုခ်က္ပံုစံျဖစ္၍ အထူးအေထြ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ကတိသစၥာျပဳခ်က္ပါ စကားလံုးမ်ားေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္မ်ား လႊတ္ေတာ္မတက္၊ ကတိသစၥာမျပဳဘဲ ေနခဲ့ၾကသည္ကို မွတ္မိၾကဦးမည္ဟု ထင္ပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေစရန္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
စာဖတ္သူမ်ား ေတြ႔ျမင္သည့္အတုိင္း အဆုိပါျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ထဲကိုပင္ မေရာက္ေသးသည့္ (ကတိသစၥာမျပဳရေသးသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မျဖစ္ေသး) သူမ်ားက ထိုအခ်က္ကို မျပင္ေပးလွ်င္ လႊတ္ေတာ္မတက္ဘူး၊ ကတိသစၥာမျပဳဘူးဟု ေျပာဆိုေနၾကေလေတာ့ ထိုအခ်ိန္က အျမင္မေတာ္လြန္း၍ ေဘးကေန ေျပာမိဆိုမိေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဆိုးသလား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တာပါဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည့္ သူတို႔က လြန္သလားဆိုသည္ကို စာဖတ္သူမ်ား၏ အဆံုးအျဖတ္အတိုင္းသာ ခံယူပါသည္။

ဇယား (၅) သည္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သို႔ျပ႒ာန္းထားသည္ကို ၾကည့္ပါမည္။

ဇယား (၁) သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ စိတ္၀င္စားစရာ အခ်က္အလက္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းအာဏာသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌သာ တည္ရွိသည္ဆိုသည့္ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္လည္းေကာင္း သီးျခားလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ မည္သည့္ဥပေဒကိုမွ် ျပ႒ာန္းခြင့္ မရွိပါ။ ထိုအခ်က္သည္ အေလးဂ႐ုျပဳဖြယ္ေကာင္းသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြက္ ဥပေဒျပဳခြင့္ ရွိၾကပါသည္။ မိမိတို႔အား ဥပေဒျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဇယားအတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ဥပေဒျပဳႏုိင္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္သည့္ ခပ္ညံ့ညံ့ဥပမာ ေပးရပါလွ်င္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ မိမိဘဏ္စာအုပ္ကို မိမိသေဘာက် ထုတ္ယူခြင့္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔သည္ လက္မွတ္ႏွစ္ခု မဆံုပါလွ်င္ ဘဏ္စာအုပ္ ထုတ္ယူခြင့္ မရွိသည့္ Joint Account သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ၾကသည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း သဘာ၀က်ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးအတြက္ ျပ႒ာန္းမည့္ ဥပေဒတစ္ခုကို မမွားယြင္းရေအာင္ အေျခခံဥပေဒက ထိန္းသိမ္းထားျခင္းတစ္မ်ိဳးဟု နားလည္ရပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာလိုသည္မ်ား ရွိေသးေသာ္လည္း အေျပာမတတ္လွ်င္ ဆဲသလို ျဖစ္မည္စိုးသည့္အတြက္ မေျပာလုိေတာ့ပါ။

ဇယား (၂) ႏွင့္ ဇယား (၃) သည္ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ဇယား (၂) ႏွင့္ ဇယား (၃) တို႔သည္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဦးစီးအဖြဲ႔မ်ားက မည္သည့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒပါ အဆိုပါ ဇယားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားမွာ အင္မတန္ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ဦးစြာၾကည့္ပါမည္။


အထက္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း/ေဒသ မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္အာဏာကို ဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ခြင့္ျပဳေပးထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသို႔သာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ သက္ေရာက္သည္ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္းေပးထားျခင္းဟု ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ နားလည္မိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း/ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔၏ ဥပေဒျပဳစာရင္းပါ သစ္ေတာမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုပါစို႔။ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္းရွိ သစ္ေတာမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္းကို ဦးစီးအဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတူ အဆိုပါ သစ္ေတာကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို ဦးစီးအဖြဲ႔ကို အေျခခံဥပေဒက အပ္ႏွင္းထားသည့္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း ၆ (စ) တြင္ သစ္ေတာ ဟု ပါရွိေနေသးရာ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္ႏွစ္ခုကို မည္ကဲ့သို႔ ခြဲျခားေဆာင္ရြက္သည္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားတြင္မူ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြင့္ျပဳထားခ်က္ မရွိသည္ကလည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္နားလည္သလို ေျပာရလွ်င္ သစ္ေတာႏွင့္  ပတ္သက္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဦးစီးအဖြဲ႔ကသာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ ဆိုသည့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါက ဥပမာမ်ားစြာထဲမွ ဥပမာတစ္ခုကို ထုတ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။

ယခု ဤပို႔စ္၏ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို တင္ျပပါမည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဥပေဒျပဳရမည္၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားက မည္သည့္ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းႏုိင္သည္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္း/ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔မ်ားက မည္သည့္က႑မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳႏုိင္သည္ စသည္ျဖင့္ အတိအက် ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ထိုသို႔ ျပ႒ာန္းထားသည့္အျပင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့သူမ်ားက ႀကိဳတင္စဥ္းစား၍ အေျမာ္အျမင္ျဖင့္ ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ျပလိုပါသည္။ ေအာက္တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ကဲ... ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္ မဟုတ္ပါလား။ အျခားေသာ ကၽြန္ေတာ္မသိေသးသည့္ ထူးျခားခ်က္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနပါဦးမည္။ ကၽြန္ေတာ္သိထားသမွ်ကိုလည္း ဆက္လက္တင္ျပပါဦးမည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို သိရွိနားလည္ၿပီး ေလးစားလိုက္နာေသာ ႏုိင္ငံ့သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။
အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။
နံနက္ ၉ နာရီ ၃၈ မိနစ္။

ဆက္စပ္ဖတ္႐ႈရန္မ်ား

No comments:

Post a Comment

 
Web Statistics