Thursday, September 20, 2007

မဟာဗႏၶဳလ ၏ ေနာက္ဆံုး မိန္႔ခြန္း


ငါတို႔မွာ အေၾကာင္းမညီၫြတ္သျဖင့္ အေရးတို႔သည္ ပ်က္ေယာင္တကား။ သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ငါတို႔သည္ သတၱိကိုလည္းေကာင္း၊ ၀ီရိယကိုလည္းေကာင္း မေလွ်ာ့အပ္ေခ်။ ဤျမန္မာျပည္ဖြား လူအမ်ားတို႔၏ ဂုဏ္သတင္းကို ကမၻာခ်ဥ္းေအာင္ ငါသည္ ထင္လင္းေစအံ့။ ထိုမွ တစ္ပါးလည္း ျမန္မာျပည္ဖြား စစ္သူႀကီးသည္ ေသသင့္သည့္ေနရာ၌ မတြန္႔မတို ေသ၀ံ့ေၾကာင္းကို ငါသည္ ထင္ရွားေစအံ့။ တစ္ေၾကာင္းလည္း စစ္သူႀကီးရွိလ်က္ အေရးပ်က္ေသာ္ ရာဇ၀င္ ၫႈိးရသည္။ စစ္သူႀကီး က်ဆံုး၍ အေရးပ်က္ေသာ္ကား တုိင္းျပည္ကို လည္းေကာင္း၊ အသင္စစ္သားတို႔အား လည္းေကာင္း အျပစ္ဆိုၾကလိမ့္မည္မဟုတ္။ အျပစ္ဆိုဖြယ္ရာလည္း မရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္လွ်င္ ငါသို႔ေသာ စစ္သူႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္၏ ဂုဏ္ကို စစ္စစ္ ကယ္ဆယ္ခဲ့ေပအံ့။ ထပ္၍လည္း အမႊန္းတင္ခဲ့အံ့။ အို... သူရဲေကာင္းတို႔...။ ယခု ငါစြန္႔စား၀ံ့သကဲ့သို႔ အသင္တို႔ႏွင့္တကြ ေနာင္လာ ေနာက္သားတို႔သည္ ရဲရင့္တည္ၾကည္စြာႏွင့္ အေရးအရာရွိက မတြန္႔မတို စြန္႔စားၾကရန္ ငါလည္း လက္ငင္း ပံုစံအမွန္ ျပခဲ့ေပေတာ့အံ့။ လုိက္နာၾကပါကုန္ေလာ့။

စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ

၁၈၂၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔။

No comments:

Post a Comment

 
Web Statistics