Wednesday, September 22, 2010

ဖူးခ်ိန္တန္ဖူး ပြင့္ခ်ိန္တန္ပြင့္ ဉာဏ္တံခါးဖြင့္ - ဦးသန္းထြတ္ (ပါေမာကၡ-ၿငိမ္း)


()
ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္ ပညာသင္ရြယ္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္မိခင္ ၀ယ္ေလ့ရွိေသာ တို႔စရာကို သတိရမိပါသည္။ တို႔စရာအမည္မွာ ညံပြင့္ခ်ဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ခဏခဏ ၀ယ္လြန္း၍ ကၽြန္ေတာ္က "အစ္မကလည္းဗ်ာ၊ ေန႔တုိင္း ညံပြင့္ခ်ဥ္ခ်ည္း ၀ယ္ေနတာပဲ" ဟု ေျပာမိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေအာက္အရပ္သားမ်ားက မိခင္ကို အစ္မဟူ၍ ေခၚေလ့ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္မိခင္ ျပန္ေျဖလိုက္ပံုကို ယေန႔တုိင္ ၾကားေယာင္လ်က္ ရွိပါေသးသည္။

"ဒါမွ သား ဉာဏ္ပြင့္ၿပီး ဉာဏ္ေကာင္းမွာေပါ့"

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဉာဏ္ေကာင္းခ်င္သည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ညံပြင့္ခ်ဥ္ကိုလည္း အားရပါးရ တို႔၍တို႔၍ စားခဲ့မိပံုမ်ားကို ေတြးမိ၍ ၿပံဳးမိပါေသးသည္။

()
ယခု ေဆာင္းပါးေရးလိုစိတ္ ေပၚရသည္မွာ ဆရာတက္တိုး၏ "သူတို႔ အေတြးအေခၚ မွတ္စုမ်ား" စာအုပ္ပါ "ေက်ာင္းမွာ က်႐ံႈးသူမ်ား" (School Failures) အေၾကာင္းကို ဖတ္မိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

"အလြန္ဉာဏ္ထုိင္း၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေတာ့ဟု မွတ္ယူရေသာ ကေလးတစ္ေယာက္ကို သြန္သင္၍ မရႏုိင္လွ်င္ စိတ္မပ်က္ပါႏွင့္။ သည္းခံၿပီး ဆက္ႀကိဳးစားပါ။ ၿဗိတိသွ်ကေလးေရာဂါကု ဆရာ၀န္ႀကီး ေရာ္နယ္အစ္လင္း၀ပ္ ျပဳစုထားေသာ ေက်ာင္းမွာက်႐ံႈးသူမ်ား စာရင္းကို ဖတ္႐ႈသံုးသပ္ပါ"

ေက်ာင္းမွာ က်႐ံႈးသူမ်ားစာရင္းကို ဖတ္ၾကည့္မိပါသည္။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အလြန္ေကာင္းလွသည္။

()
ေက်ာင္းမွာ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု အလြန္ညံ့ဖ်င္းသူႏွစ္ဦးဟု သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားမွာ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံသား ကဗ်ာဆရာႀကီး ယိတ္စ (William Butter Yeasts) ဟူ၍ ေနာင္အခါ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ စာဆိုေတာ္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ အုိင္ယာလန္ႏိုင္ငံသား ျပဇာတ္ဆရာႀကီး ျဖစ္လာမည့္ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ ဘားနတ္ေရွာ (George Bernard Shaw, 1856-1950) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

()
ေက်ာင္းတြင္ သခ်ၤာဘာသာရပ္၌ အလြန္ညံ့ဖ်င္းသူမ်ားဟူ၍ သတ္မွတ္ခံရေသာ တပည့္ေလးဦးသည္ ေနာင္အခါ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ ပညာရွိႀကီး ဘင္ဂ်မင္ဖရင္ကလင္ (Benjamin Franklin, 1706-1790) ျဖစ္လာသည္။ ျပင္သစ္ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ပက္ဗလိုပီကာဆို (Pablo Picasso, 1881-1970) ျဖစ္လာသည္။ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံသား စိတ္ပညာဆရာႀကီး အဲလ္ဖရက္အက္ဒလား (Alfred Adler, 1870-1937) ျဖစ္လာသည္။ ဆြစ္လာလန္ႏုိ္င္ငံသား စိတ္ပညာဆရာႀကီး ကားလ္ဂုစတပ္ဗ္ယြန္းဂ္ (Carl Gustav Jung, 1870-1950) ျဖစ္လာသည္။

()
ပညာဉာဏ္ ညံ့ဖ်င္းလွ၍ သင္မရႏုိင္ေတာ့ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ေက်ာင္းထုတ္ခံရသူ သံုးဦးမွာ ဂ်ာမန္သိပၸံပညာရွင္ႀကီး အဲလ္ဘတ္အုိင္းစတုိင္း (Albert Einstin, 1879-1955)၊ အေမရိကန္ စာေရးဆရာႀကီး အဂၢါးအယ္လင္ပိုး (Edgar Allan Poe, 1807-1849)၊ ၿဗိတိသွ်ကဗ်ာဆရာႀကီး ရွယ္လီ (Persey Byashe Shelley, 1792-1822) တို႔ ျဖစ္သည္။

()
စာသင္ခန္းထဲတြင္ ဘယ္အခါ စစ္ေဆးစစ္ေဆး ဉာဏ္ရည္အဆင့္မွာ ဘိတ္ဆံုး (Bottom of Class) ျဖစ္သူ တစ္ဦးမွာ ေနာင္အခါ အေမရိကန္ တီထြင္မႈပါရဂူႀကီး ေသာမတ္စ္အဲလ္ဗားအက္ဒီဆင္ (Thomas Alva Edison, 1847-1931) ျဖစ္လာသည္။

()
အတန္းထဲတြင္ ဉာဏ္ေလးသူ (Mentally Slow) အျဖစ္ ဆရာ၏ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသူ ေက်ာင္းသားကေလးမွာ ေနာင္အခါ သိပၸံပညာေက်ာ္ အုိင္းစတိုင္း ဟူ၍ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။

()
အတန္းထဲတြင္ စိတ္ကူးယဥ္သမား (Dreamer) ဟူ၍ ဆရာ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ခံယူခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားကေလးမွာ ေနာင္ေသာအခါ ျပင္သစ္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ေပါလ္ေဂါကင္း (Paul Gaugin, 1849-1903) ျဖစ္လာသည္။

()
ေက်ာင္းစာသင္ခန္းတြင္ ထံုထိုင္း၍ သံုးမရသူ (Dull and Imept:) ဟူ၍ ဆရာ၏ သတ္မွတ္မႈကိုခံရေသာ ကေလးသည္ ေနာင္အခါ ေရေႏြးေငြ႔စက္ကို တီထြင္သူ ၿဗိတိသွ်အင္ဂ်င္နီယာ ဂ်ိမ္းစ္၀ပ္တ္ (James Watt, 1736-1819) ျဖစ္လာကာ ကမၻာ့လူသားတို႔အတြက္ အသံုးအက်ဆံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။

ထိုစာတို႔သည္ Learning, The Magazine For Creative Teaching တီထြင္ဖန္တီးမႈဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈမဂၢဇင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကို ဖတ္မိရာက ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္မိခင္ ငယ္စဥ္က ဉာဏ္ေကာင္းေအာင္ ေကၽြးခဲ့ဖူးေသာ ညံပြင့္ခ်ဥ္ကုိ ေျပး၍ သတိရမိပါသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ဆိုကေရးတီးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရေသာ မင္းသားေလး ေမာင္ေပါက္မဲကိုလည္းေကာင္း၊ ဆုိင္းဆရာႀကီး စိန္မ်က္ျပဴးတို႔ အဖြဲ႔ကိုလည္းေကာင္း သတိရမိပါေတာ့သည္။

ကုမုျဒာပန္းသည္ လေရာင္ဆမ္းမွ ပြင့္ပါသည္။ ပိေတာက္ပန္းသည္ တန္ခူးလွမွာမွ ပြင့္ပါသည္။ စကား၀ါပန္းသည္ ကဆုန္လတြင္ လိႈင္လိႈင္ပြင့္ပါသည္။ ၀ါေခါင္လတြင္ ခတၱာပန္း၊ ေတာ္သလင္းလတြင္ ယင္းမာပန္း၊ အင္ၾကင္းပန္း၊ တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ခ၀ဲပန္း၊ သဇင္ပန္းမွာ နတ္ေတာ္လတြင္ ပြင့္သည္။ ျပာသိုလတြင္ ခြာညိဳပန္း၊ တပို႔တြဲတြင္ ေပါက္ပန္း၊ လက္ပံပြင့္၊ တေပါင္းလမွာေတာ့ သရဖီပန္းပြင့္သည္။ သူ႔ရာသီႏွင့္သူ ဖူးၾက၊ ပြင့္ၾက၊ ေလာကကို အလွဆင္ၾကသလို ဉာဏ္တံခါးကိုဖြင့္၊ ဉာဏ္ပန္းကို ပြင့္ႏုိင္ၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment

 
Web Statistics